BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ

 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte bu değişimler belli standartlar, prosedürler ve süreçlerle desteklenmekte ve yönetilmektedir. Kuruluşlar bu konularda bazı zorluklarla mücadele edebilmek için yapısal bir yaklaşıma ve bir yönetişim modeline ihtiyaç duyarlar.

Bu model, BT için hemfikir olunan hedefler konulmasını, “en iyi uygulamalar”a (best practices) göre kontrollerin belirlenmiş olmasını ve etkin izleme ve performans değerlendirme faaliyetleriyle yönetimin gidişatının ve beklenmeyen sonuçların takip edilebilmesini sağlar.

Tezsystem size bu anlamda uçtan uca süreçleri belirlenmiş, prosedürleri yazılmış ve dökümante edilmiş Bilgi Teknolojileri yönetimi sunabilmektedir.